شناخت رنگ ها

پیش از آن که شما بتوانید رنگ ها را با هم ترکیب نمایید ، باید بدانید که رنگ ها چگونه به وجود می آیند . پس از کسب دانش پایه ای از رنگ ها ، می توانید هر رنگی که می خواهید را با هم ترکیب کنید . شما می توانید صدها رنگ آبرنگ را با اسم های مختلف بخرید اما اگر از چرخه ی رنگ استفاده کنید ، می توانید صدها رنگ را تنها با استفاده از رنگ های اصلی ترکیب نمایید . چه پس اندازی !!!

پس از شناخت رنگ ها شما می توانید چرخه ی رنگ خودتان را با استفاده از رنگ های اصلی ، رنگ های فرعی ( ثانویه ) و رنگ های ثالث خلق کنید .

رنگ های اصلی

تمامی رنگ ها از رنگ های اصلی به وجود می آیند . از رنگ های اصلی می توان ترکیب رنگ های فرعی و سپس رنگ های ثالث و پس از آن هزاران تنوع رنگی دیگر را به دست آورد . توسط این تئوری و دستورالعمل ها شما می توانید هر رنگی که دوست دارید را بسازید . رنگ های اصلی عبارتند از :

 • قرمز
 • زرد
 • آبی

رنگ های اصلی به این دلیل این گونه نامیده می شوند که شما از آن ها استفاده می کنید تا رنگ های دیگر را بسازید اما هیچ رنگ دیگری آن ها را به وجود نمی آورد .

رنگ های فرعی ( ثانویه )

زمانی که دو رنگ اصلی به میزان مساوی با یکدیگر ترکیب شوند ، یک رنگ فرعی را می سازند . رنگ های فرعی عبارتند از :

 • نارنجی ( ترکیب قرمز و زرد )
 • سبز ( ترکیب زرد و آبی )
 • بنفش ( ترکیب آبی و قرمز )

رنگ های فرعی در چرخه ی رنگ بین دو رنگ اصلی که از ترکیب آن دو به دست آمده اند ، قرار می گیرند .

رنگ های ثالث

زمانی که رنگ های فرعی با رنگ های اصلی ترکیب می شوند ، رنگ های ثالث را به وجود می آورند . رنگ های ثالث عبارتند از :

 • قرمز – نارنجی
 • زرد – نارنجی
 • زرد – سبز
 • آبی – سبز
 • آبی – بنفش
 • قرمز – بنفش

رنگ های ثالث در چرخه ی رنگ بین رنگ های فرعی و اصلی که از ترکیب آن ها حاصل شده اند ، قرار می گیرند .

به یاد داشته باشید رنگ همان رنگ است چه بگوییم زرد – سبز چه بگوییم سبز – زرد !

رنگ های مکمل

رنگ مکمل یک رنگ اصلی ، رنگ فرعی است که در چرخه ی رنگ در جهت عکس آن قرار می گیرد . آن ها با یکدیگر زیبا به نظر می رسند ، شاید به همین دلیل باشد که آن ها مکمل هستند . رنگ های ثالث نیز می توانند مکمل باشند – همگی رنگ های معکوس یکدیگر در چرخه ی رنگ ، رنگ های مکمل محسوب می شوند . شما می توانید از تشبیه برای به خاطرسپاری ترکیبات مکمل بهره ببرید . برای مثال :

 • نارنجی و آبی رنگ های غروب خورشید ؛
 • زرد و بنفش رنگ های تخم مرغ های رنگی عید ؛
 • قرمز و سبز رنگ های عید هستند .

خنثی کردن با استفاده از رنگ های مکمل

درباره فاطمه سلیمانی

1 دیدگاه

پاسخ دادن به امین لغو پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

*

bigtheme