خانه » ورزان » خانه » هنر و مهارت » نقاشی » نقاشی آب رنگ » کشیدن قدم به قدم غروب خورشید

کشیدن قدم به قدم غروب خورشید

coucher de soleil1

کاغذ را به طور کامل با آب تمیز خیس کنید و نخستین رنگ های درخشان آسمان را بر روی آن قرار دهید : زرد ، زرد هندی .

coucher de soleil2

منتظر کدر شدن کاغذ نمانید و با رنگدانه خالص و قلم موی اندکی مرطوب به ابرها یورش ببرید . به سرعت و خود به خودی کار کنید . برای بررسی انتشار و زمان مناسب به کارگیری رنگ ها ، آن ها را از قبل روی کاغذی آزمایش کنید .

سی ینای سوخته برای ابرهای روشن و اولترامارین + آلیزارین + اندکی سی ینای سوخته برای ابرهای تیره .

coucher de soleil3

خط افق را با اولترامارین + آلیزارین + سی ینای سوخته به وجود آورید .

درختان را با رنگ غلیظ پشت به نور قرار دهید .

coucher de soleil4

انعکاس های روی آب را با زرد هندی و سی ینای سوخته تقویت کنید . انعکاس درختان صاف را با حرکات عمودی به وجود آورید .

زمانی که کاغذ مات شد ، می توانید کمی دیگر کار کنید .

اجازه دهید کاغذ خشک شود .

coucher de soleil5

برای جدا کردن نوک درختان از تکنیک قلم موی خشک استفاده کنید .

coucher de soleil6

طرح اولیه را با استفاده از تکنیک خیس کردن مختصر بیارایید . بدین معنا که تنها با به کارگیری رنگابه ای از سی ینای سوخته آن چه که می خواهید بکشید را مرطوب کنید . هم چنین می توانید شدت رنگ ها را با رها سازیشان در این رگه آب تنظیم کنید و پس از کدر شدن ، کار را با به کارگیری رنگ های غلیظ برای تقویت کنتراست ها (تضادها) به پایان برید .

درباره فاطمه سلیمانی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

*

bigtheme