رنگ های فرعی

رنگ های فرعی ( ثانویه ) از ترکیب دو رنگ اصلی با یکدیگر به وجود می آیند : از ترکیب قرمز و زرد نارنجی ، زرد و آبی سبز و آبی و قرمز بنفش حاصل می شود . رنگ فرعی که به دست می آید بستگی به نسبت دو رنگ اصلی دارد که ترکیب آن به کار رفته اند .

چطور بفهمم که رنگ های اصلی من چه رنگی تولید خواهند کرد ؟

قرمز و زرد همیشه نوعی از نارنجی ، زرد و آبی یک نوع سبز و آبی و قرمز یک نوع بنفش را می سازند . رنگ واقعی که به دست می آورید بسته به آن است که از کدام رنگ اصلی استفاده می کنید ( برای مثال این که آیا آبی پروس یا اولترامارین را با قرمز کادمیوم ترکیب کنید ) و به نسبتی که هر رنگ اصلی در آن ترکیب می شوند . یک جدول رنگ بکشید و در آن نام دو رنگی که با هم ترکیب کرده اید و نسبت ( تقریبی ) از هر یک را ثبت کنید . این جدول ترکیب رنگ یک مرجع آماده را برای شما فراهم می کند تا زمانی که به مر حله ای برسید که به طور ناخودآگاه بدانید که چه چیزی به دست خواهید آورد .

چه مقدار از هر رنگ اصلی را باید استفاده کنم ؟

نسبتی که در آن هر یک از دو رنگ اصلی را با یکدیگر ترکیب می نمایید ، مهم است . اگر شما یکی از آن ها را بیشتر از دیگری اضافه کنید ، رنگ فرعی که ایجاد می شود آن را انعکاس خواهد داد . برای مثال ، اگر شما قرمز بیشتری نسبت به زرد اضافه کنید به یک نارنجی قرمز قوی خواهید رسید ؛ اگر زرد بیشتری نسبت به قرمز اضافه کنید یک نارنجی زرد تولید خواهید کرد . با تمام رنگ هایی که دارید آزمایش کنید و نتایج کارتان را در جایی ثبت نمایید .

درباره فاطمه سلیمانی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

*

bigtheme